NuriaVallano.com

Presentació


  Llicenciada en Traducció i interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona).

  Intèrpret oficial del Senat espanyol.

  Intèrpret jurat de la Generalitat de Catalunya.

  Intèrpret de conferències (castellà català, francès, italià).

  Professora del Postgrau de Traducció Jurídica de la Universitat Autònoma de ooBarcelona des de l’any 2000.

  Sòcia de TRIAC (Traductors i Intèrprets pro-Col.legi).

  Sòcia d’Euroconsell Econòmic Legal (traducció i interpretació).

  Col.laboradora de BABELS (xarxa d’intèrprets voluntaris).

  Associada a Eurostereo Foundation (relacions internacionals).

  Sòcia de CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics).

  Més de deu anys d’experiència com a intèrpret simultània en camps
  molt variats: social, artístic, econòmic, polític, jurídic, mèdic, turístic...
  Tres anys treballant a Bologna i un a Paris.____________________________________________________________________________
© Nuria Vallano  :: Telf (0034) 630 12 93 88 :: Email: nuria@koinosbcn.com

nuriavallano.com


Núria Vallano Noés
      

MENU web