NuriaVallano.com

Pressupost

Organització de tot tipus d’actes:
•  suministre material tècnic (cabines, aparells àudio, receptors, etc.)
•  Locals per a reunions i congressos...
•  Reserves d’hotel, Contractació Hostesses...
SOLICITUD PRESUPUESTO INTERPRETACION

   Empresa:

   Persona de contacte:

   Adreça:

   Ciutat:

   País:

   Telèfon:
   E-mail:
   Tipus d'Interpretació:

   Consulta:
       

( Senyali la combinació lingüística que necessita
data i lloc e celebració del acte, tipus d’assumptes que es tractaran.)
____________________________________________________________________________
© Nuria Vallano  :: Telf (0034) 630 12 93 88 :: Email: nuria@koinosbcn.com

nuriavallano.com


Núria Vallano Noés
      

MENU web