NuriaVallano.com

Modalitats d’interpretació


Simultània

S’ha demostrat científicament que la gran capacitat de concentració que requereix aquest tipus de feina no pot superar els trenta minuts de forma continuada, si es vol obtenir uns resultats òptims (tots tenim experiències nefastes d’interpretacions incoherents quan es treballa de forma inadequada) i això perjudica tant el client com l’intèrpret. Si la conferència té una durada d’una hora i el client vol únicament un intèrpret, serà suficient fer una pausa de 10 a 15 minuts perquè el professional pugui dur-la a terme. Si no és possible realitzar aquesta pausa, cal comptar amb els serveis de dos intèrprets. L’èxit de qualsevol acte depèn en un percentatge molt elevat del "bon funcionament" dels intèrprets, per la qual cosa cal tenir en compte que un suposat estalvi pot significar un fracàs important per a la seva empresa.

Consecutiva

Aquesta branca de la interpretació consisteix en la presa de notes, aplicant una tècnica molt precisa basada en set principis fonamentals, dels quals destacarem la transposició de les idees per damunt de les paraules, les normes d’abreviació, els nexes de connexió i la verticalitat. Aquest mètode demana una gran precisió, capacitat de síntesi i pràctica constant. Per aquesta raó, quan s’aplica aquest mètode, els honoraris són més elevats que en la traducció simultània. La interpretació consecutiva se sol utilitzar en actes solemnes, lliuraments de premis, trobades entre empreses o associacions internacionals, en actes d’agermanament entre ciutats, etc.

Enllaç o intèrpret acompanyant

L’intèrpret facilita la comunicació entre dues o més persones, sempre en grups reduïts, dinars de negocis, viatges, fires, etc. Una altra vessant d’aquest tipus d’interpretació és la d’acompanyar clients que han de realitzar gestions administratives o privades, o simplement visitar la ciutat. Comptem amb professionals altament qualificats en cada sector.

Jurada

Es tracta de la interpretació en jutjats, tribunals, comissaries i altres estaments oficials que requereixen una titulació especial del govern autonòmic o central. En tots els casos, l’intèrpret té una responsabilitat penal. Els nostres socis i col·laboradors tenen una àmplia i reconeguda experiència en aquest camp.

Personalitzada

Si algun dels nostres clients està interessat en qualsevol congrés o conferència internacional, però té l’agenda completa, els nostres intèrprets es desplacen allà on calgui i enregistren les ponències desitjades amb la tècnica d’interpretació simultània. El client pot escollir la versió oral o una transcripció en el suport que desitgi (CD, paper, disquet).

Organització tècnica

Comptem amb tots els mitjans necessaris per organitzar qualsevol congrés o acte de forma integral, des de l’allotjament, àpats, càtering, visites turístiques, contractació de locals, cabines d’interpretació, taules amb sistema de megafonia, auriculars, micròfons, cintes d’àudio i de vídeo, retroprojectors, etc. 

____________________________________________________________________________
© Nuria Vallano  :: Telf (0034) 630 12 93 88 :: Email: nuria@koinosbcn.com

nuriavallano.com


Núria Vallano Noés
      

MENU web